Page 10 - ismail düzenleme ilhan madde bağımlılığı05.05.2016
P. 10

Bu bir el kitabıdır. Uygulama kitabıdır. Kurtuluş fikirlerinin alıntılarının
     yeraldığı bir kitap değildir. Neden başlıyorlar, neden bırakamıyorlar,
     nasıl başlıyorlar gibi soruların yanıtlarının arandığı bir kitap değildir.
     Bu kitapta yazılanlarla bütünleştiği ve birbirini desteklediği noktada bu
     tür soruların yanıtları da elbette görülecektir. Ancak bu kitabın temel
     hedefi bu tür soruların yanıtları değil,


       -  koruma,
       -  önleme,
       -  vazgeçirme,
       -  sağaltım ve
       -  rehabilitasyon

     süreçlerinde sosyal çalışmacıların neler yapması gerektiğidir.

     Gene bilinmelidir: Uygulama öyle bir süreçtir ki,

       -  her tarihsel dönemde,
       -  her toplumsal yapıda,
       -  her gündelik zamanda,
       -  her yerde,
       -  her kişiye
     uygulama yöntem ve tekniklerinde az ya da çok farklılık, değişiklik
     olacaktır, olmalıdır. Uygulama her koşulda, her zaman, herkese
     verilen bir tablet aspirin değil, kişinin;

       -  kültürel,
       -  ekonomik,
       -  ruhsal özelliklerine,
       -  tarihsel,
       -  toplumsal ve
       -  kişinin sağlıksal aşamalarına göre;


     ve, değişen;

       -  anlayışlara,
                     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15