Page 7 - ismail düzenleme ilhan madde bağımlılığı05.05.2016
P. 7

EROİNDEN BONZAİYE MADDE BAĞIMLILIĞI

     VE SOSYAL ÇALIŞMA

     - EL KİTABI –


                          Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
                          Hacettepe Üniversitesi İİBF
                            Sosyal Hizmet Bölümü     İçindekiler

         Önsöz

     1.   Bu kitap
     2.   Durum

     3.   Kavram
     4.   Bağımlılık konusu diğer ilgili mesleklerle birlikte sosyal çalışmanın
         da konusudur
     4.1.  Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar

     4.2.  Bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar

     4.3.  Sağaltıcı ve rehabilite edici sosyal çalışmalar
     5.   Sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak donanım bilgileri

     6.   İlgili diğer meslekler ve sosyal çalışma ilişkileri
     6.1.  Psikiyatri ile sosyal çalışma ilişkisi

     6.2.  Psikoloji ile sosyal çalışma ilişkisi
     6.3.  Psikoterapi

     6.4.  Güvenlik birimleri ile sosyal çalışma ilişkisi

     6.5.  Yargı ile sosyal çalışma ilişkisi
                     5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12