Page 5 - ismail düzenleme ilhan madde bağımlılığı05.05.2016
P. 5

İlhan TOMANBAY
     Eroinden Bonzaiye Madde Bağımlılığı ve Sosyal Çalışma - El Kitabı -, Ankara,
     SABEV, 2015
     [ISBN] 978-9944-705-36-3
     TOM: İlhan TOMANBAY


     ISBN 978-9944-705-36-3

     SABEV (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı) Yayını. Tlf:
     0312.433 87 26, Esta: sabev@sabev.org.tr; Ağres: www.sabev.org.tr, Ekitap teknik
     düzenleme: Serhat ACAR (serhat.acar@sabev.org.tr) Dizgi:  SABEV Masaüstü
     Yayıncılık. Yayın günü: 01 01 2015

                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10