Özgeçmiş

Prof. Dr. İLHAN TOMANBAY

İlhan Tomanbay, Prof. Dr. İskenderun (Hatay) doğumlu (21 Nisan 1948).

İlköğrenimini Çaldıran (1954-1955), Kandıra ve Konya’da, ortaöğrenimini Konya’da, liseyi Konya, Ankara ve Artvin’de tamamladı (1966-1967).

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun oldu (1967-1971).

Ankara Nazım Planı hazırlık çalışmaları sırasında anketörlük (1970); Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde Sosyal Bilgiler öğretmenliği (1972) yaptı; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik sertifikası aldı (1970-1973).

Bir yıla yakın yaşadığı işsizlikten sonra girdiği Türk-İş’e bağlı (daha sonra DİSK’e) Genel-İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak çalıştı (Nisan 1972-Ağustos 1979). Sendika tarafından yollandığı F. Almanya’da Almanca öğrendi; sendikacılık eğitimi aldı; yurtdışındaki işçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalışmalar yaptı (1974-1975); makaleler yazdı. Askerliğine kadar kaldığı F. Almanya’da bir yetiştirme yurdunda gençlik sosyal çalışmacısı olarak çalıştı (1975-1976). Yurda dönerek askerliğini Bornova’da (İzmir) yaptı (1977). Askerlikten sonra Genel-İş Sendikasında eğitim ve araştırma uzmanı olarak çalışmayı sürdürdü (Ekim 1977-Ağustos 1979). Bu arada Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şube başkanlığı (1976-1977), genel başkanlığı (1978-1979) yaptı.

1979 yılında F. Almanya Sosyal İşler Bakanlığınca düzenlenen ve 3,5 ay süren Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitim Programına katıldı. (ISP – Bonn/Internationales Studienprogramm für Sozialarbeiter) (Nisan 1979).

Aynı yıl, Almanya’dan dönüşünde sendikadan ayrılarak 1972’den itibaren Hacettepe Üniversitesi çatısı altında yeralan Sosyal Hizmetler Akademisi araştırma görevliliği sınavına girdi; kazandı (Temmuz 1979). 1983 düzenlemesiyle okulun statüsü değişti ve Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak öğretimini sürdürdü.

Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika kürsüsünde yüksek lisans derecesi aldı (Ekim 1979-Temmuz 1981). Aynı bölümde doktora yeterlik sınavını kazanarak doktoraya başladı, ancak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Sosyal Politika Kürsüsünü kapatması üzerine doktorasını sürdürmek istediği Istanbul, Malatya ve Hacettepe üniversiteleri dahil doktora yapma kapılarının kapanmasıyla doktorasını yurtdışında yapmaya karar verdi.

Bu zaman içinde Ankara Batı Sitesi yerleşkesinde oturduğu mahallede yeralan ve iflas etmiş bir Tüketim Kooperatifinin Başkanlığı yaptı. İki dönem sonra kooperatif yüksek bir kâr marjıyla yeni bir yönetime teslim edildi. (1980-1984).

Davetler aldığı halde üç yıl süresince yurtdışına çıkma izni alamadığı için 1985 yılında aldığı yeni bir davet üzerine üniversitedeki görevinden istifa ederek gittiği Berlin’de Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıştı; çeşitli dersler verdi (1985 Güz – 1988 Güz). Bu arada Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung) ve Hans Böckler vakıflarından (Hans-Böckler-Stiftung) doktora bursu kazandı. Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde (Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik/Sozialarbeit) Friedrich Ebert Vakfının bursiyeri olarak doktora yaptı (1987-Haziran 1990).

Almanya’da kaldığı süre içinde ve ayrıca değişik tarihlerde davetler alarak Almanya ve Hollanda’nın çeşitli kentlerinde Türkiye’nin sosyal yapısı, sosyal sorunları, sosyal hizmetleri konuları ile yurtdışındaki işçilerimiz, göçmen ve sığınmacı sorunları üzerine çeşitli konferanslar verdi.

1991 yılında Türkiye’ye dönerek güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda tekrar çalışmaya başladı.

Sosyal hizmet anabilim dalında doçentlik sanını (1993) ve doçentlik kadrosunu aldı (1995).

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük kadrosuna atandı (1999).

Rektörler arasında yapılan mutabakat üzerine 1997 yılında geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Türkiye’de kurulu ilk sosyal hizmetler yüksköğretim kurumu dışında ilkkez sosyal hizmet alanında kurulan akademik bir merkezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı (1998-2000). Akdeniz Üniversitesinde açılması son aşamaya gelen Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurulması sağlanamadığı için Ankara’ya geri döndü.

Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı (2000-2002). Daha sonra aynı Yüksekokulda 2009 yılına kadar müdür olarak görev yaptı. Hizmet ve öğrenim karışıklığına son verilmesi için Ankara Meslek Yüksekokulundan teknik programların ayrılarak Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yapılanmasına katkı verdi ve Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi. Bu süreç içinde belirli bir süre Polatlı Meslek Yüksekokulunun da müdürlüğünü yürüttü (2002-2004).

Kesintisiz görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiştirilerek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanmasına (2006-2007) Üniversite Senatosunda destek verdi.

21 Nisan 2015 günü yasal kamu hizmeti süresini sonlandırarak bölüm başkanı olarak emekli oldu. Halen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Emeklilik öncesi ve sonrasında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet ile Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümlerinde ve Ufuk Üniversitesinde farklı dönemlere farklı dersler verdi. Türkiye’nin birçok kentlerindeki Sosyal Hizmet bölümlerinde çağrılı olarak sunumlara katılmıştır; katılmaktadır.

İstinye Üniversitesinde sürdürdüğü yükseköğretim çalışmaları dışında gönüllü emek gücünü SABEV’de gönüllü olarak yıllardır sürdürdüğü AB projeleri ve yayın çalışmalarına harcamakta; Sığınmacı ve Göçmenler Derneğinde de yönetim kurulu üyesi olarak etkin görev yapmaktadır.

Mesleki İlgi Alanları

Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısı, göç ve sığınmacı sorunları, yurtdışındaki işçiler, sosyal politika, toplumsal ve sosyal sorunlar, temel sağlık sorunları ve sosyal sağlık, sendikacılık, sivil toplum çalışmaları, gönüllülük ve gönüllü çalışmalar, Türkiye’de sosyal çalışma ve sosyal hizmetin durumu, konumu, yaygınlığı modeli.

Özel İlgi Alanları

Okuma, yazma, Türkçe, sanatsal ve kültürel etkinlikler, Türk Sanat Müziği, kolleksiyonerlik.

Gönüllü çalışmaları:

Sosyal Hizmetler Akademisi Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1969-1970).

Halkevleri Bahçelievler Şubesi kuruculuğu ve başkan yardımcılığı (1971-1975).

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER) üyesi (1976 >), Ankara Şubesi başkanı (1976-1978), Genel başkan (1978-1980).

Ankara Batı Sitesi Tüketim Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanlığı (İki dönem) (1980-1984).

GEW Berlin (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft /Eğitim ve Bilim Sendikası Berlin) üyeliği (1987-1990).

HASAK (Halk Sağlığı Kurumu Derneği) üyesi (1992 >), Denetleme Kurulu başkanı (1994-1998), Yönetim Kurulu üyesi (1998-2002)

Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi (1992 >)

TÜMÖD (Tüm Öğretim Üyeleri Derneği) üyesi (1993 >), Denetleme Kurulu üyesi (1994-1998), Yönetim Kurulu üyesi (08.03.1997-20 10 2001), 1993-2002) Denetleme Kurulu başkanı (28.06.2002-12.06.2004), Yönetim Kurulu üyesi (12.06.2004-08.07.2006)

Eğitim Hakkını Savunma Komitesi üyesi (Ankara) (1995-1997).

SABEV (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı) kurucusu ve başkanı. (1995 >)

Türk Devrim Kurumu Derneği üyesi (1996-1997?)

SGDD (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği) üyesi (1995 >), Denetleme Kurulu başkanı (1997-2002), Başkanı (2002-2006). Yönetim Kurulu üyesi (2015-2018)

Yaşlılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi (1999 >)

HÜMED (Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği) üyesi (1999 >)

HÜKSAM (Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurucu Yönetim Kurulu üyesi (18.06.2001-2008)

Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulunu Geliştirme Derneği üyesi ve başkan yardımcısı (2001-2004)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulunu Geliştirme Derneği kurucu üyesi ve başkanı (2001-2002) (2002’den sonra adı değişerek:)

Hacettepeli Meslek Elemanlarını Geliştirme Derneği kurucu üyesi ve başkanı (2002-2009)

Müziksevenler Derneği üyesi (26.04.2007 >)

(Durum: Temmuz 2017)