Anasayfa

Makaleler

 1. “Kim Bunlar?”, 23.02.2023
 2. “Bir Vidyo Üzerine Sosyal Hizmet ve Sosyal Çalışmanın Geleceği”, 28 01 2023
 3. “İnsana Bakış”, 08 04 2022
 4. Alman Sosyal Çalışmacıların Ukrayna’daki Savaşa Karşı Yayınladıkları “Pozisyon Kağıdı”, 04 03 2022, Istanbul
 5. “MİNİARAŞTIRMA: Bir Grup Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Öğrenci ve Mezunlarının Açıköğretim Sosyal Hizmet Öğretimi Üzerine Görüşleri”, 15 12 2021, Istanbul
 6. “Yaşlı İntiharları ve Sosyal Çalışma – Küçük Bir İntihar Araştırmasıyla”, iç: Dursun Ayan, Hamit Hancı, Hatice Demirbaş (Ed.ler), Bilim ve Kültür Aynasında İntihar, Ankara: Nobel, 2021, s. 530-546.
 7. “Sosyal Çalışmanın Yenileşmesi ve Güncellenmesi İçin Bir Modeli Denemesi”, 20.08.2021
 8. “AÖF lerin Sonu Ne Olacak Hocam?”, 9-11.08.2021
 9. “Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?”, 13 03 2021
 10. “Beslenme Kültüründen Sosyal Kültüre”, 12 01 2020
 11. “Korona Virüsü Pandemisi ve Sosyal Çalışmanın Değişen Rolleri; World Social Work Day 2020 = Dünya Sosyal Çalışma Günü 2020”, 17 03 2020 (E)
 12. “Sosyal Hizmet Alanlarında Üstlendikleri Büyük Rolleriyle Dünya ve Türkiye’de Sanatçılar”,  08 01 2020, Istanbul
 13. “Üniversite Tanıtım Günleri 2019 2020 ve Meslek Seçiminde Öncelik???”, 20 07 2019, Istanbul
 14. “Dünya Sosyal Çalışma Günü: Mesleğin Kendini Anlatma Günü” , 18 Mart 2019, Istanbul.
 15. “Dünya Sosyal Çalışma Günü 2018: İnsan İlişkileri Sosyal İlişkilerdir” , 18 Mart 2019, Istanbul.
 16. “Dünya Sosyal Çalışma Günlerinin Türkiye’de Gelişim Çizgisi” , 18 Mart 2019, Istanbul.
 17. “Sosyal Çalışma ve Avrupa Sosyal Şartını Doğru Anlamak”, 23.10.2018, Istanbul. 
 18. “Adlî Sosyal Çalışma Bağlamında Adlî Geriyatri”, 10 Ekim 2018, Ankara.
 19. “Sevgili Kasım Kırmızı’ya Söylenen: Mesleğin Birçok Sorunu Varken…”, 20.05.2018, Ankara.
 20. “Neye Üzülüyorum, Biliyor musunuz?”, 29 04 2018, Ankara.
 21. “Sosyal Hizmete Neden Sosyal Çalışma Diyorum? – – 2018 Dünya Sosyal Çalışma Günü vesilesiyle –“, 11 03 2018, Ankara/Istanbul.
 22. “Dünya Sosyal Çalışma Günü 2018’de de Topluluksal ve Çevresel Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi”, 05 03 2018, Ankara/Istanbul.
 23. “Güzel ve Zarif Formüle Edilmiş Bir Soru Üzerine”, 17 12 2017, Ankara.
 24. Göç ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları” Neden Çalış(a)mıyor?, 11 11 2017
 25. “Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma”, 27 06 2017, Ankara.
 26. “Dünya Sosyal Çalışma Günü (DSÇG) 2017’nin Düşündürdükleri; World Social Work Day (WSWD) 2017“, 20 03 2017, Ankara
 27. “Adli Sosyal Hizmet mi Adli Sosyal Çalışma mı? (Forensic Social Service or Forensic Social Work?)”, 07 02 2017, Ankara.
 28. “Kültürlerarası Eğitim Modülü – İki Dilli Okul Öncesi Eğitimi İçin Yüksekokul Düzeyinde Öğretim Önerileri”, 2016
 29. “Bir Araştırmanın Öyküsü”, iç: ARSLAN, Ayşen; Betül DEMİR; Cansu ŞİMŞEK; Dilan CAN; Fatma AŞI; Gamze BAŞ, Ölümle Çalışmak, Ankara, SABEV, 2016. s. vii-xvi.
 30. “Ankara Valiliği SABEV Projesi Yaşlı Dostu Kent İçin Çağdaş ve Hızlı Çözüm: Teledestek. Bas Düğmeye Yanındayım!”, iç: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı, 26-27 Kasım 2015, Bursa. Ankara: Afşar Matbaacılık, 2015, s. 166-178.
 31. “Dünya Sosyal Çalışma Günü 2015 Açılış Konuşması”, 17 Mart 2015, Ankara.
 32. “Önsöz”, iç: Faruk GÜÇLÜ, Tarihten Günümüze Unutulan Meslekler, Ankara: SABEV, 2015, s. vii-xvi.
 33. “Sosyal Bakımda Yeni Yaklaşım, Yeni Anlayış, Yeni Çözüm Modeli: Yaşam Destek. Terkten Telebakıma Bir Yolculuk”, iç: Harun CEYLAN (Editör), Modern Hayat ve Yaşlılık, Ankara: Nobel, 2015, s. 131-175.
 34. “Sözcükler Değişmeden Süreçler Değişemez”, iç: PINAR, Akkuş; Özgür BAŞPINAR AKTÜKÜN (Yayına Hazırlayanlar), Sosyal Hizmet ve Öteki – Disiplinlerarası Yaklaşım, Ankara; Bağlam, 2014, s. 9-40
 35. “Bir Dönemin Çöpten Çıkan Öyküsü”, iç: Turnalar, Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi, Y. 16, S. 56, Ekim-Kasım-Aralık 2014, s. 33-41.
 36. “Sosyal Hizmetler Gerçekten Nereye? Ya da Sosyal Hizmetler Nereden Nereye?”, iç: KARATAŞ; Kasım; Hakan ACAR; Gülsüm Çamur DUYAN ve ark., 7. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı – Sosyal Hizmetler Nereye? 20-22 Kasım 2014, Ankara. II. Cilt, Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2014, s. 49-64
 37. Toplumu Toptan Çürütme Yolu: Madde Bağımlılığı, 22 11 2014
 38. Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine”, 06 02 2014, (Erişim: 05 12 2014)
 39. “Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme”, 27 01 2014, (Erişim: 21 11 2014)
 40. Sosyal Hizmet Mevzuatının Uluslararası Boyutu, 2014
 41. Sosyal Hizmet Mevzuatının Kavramsal Çerçevesi, 2014
 42. “Türk-Alman Yükseköğrenim Değişim Programlarında Dönüşümün Son Halkası: Uluslararası Sosyal Çalışma Lisans Programı”, iç: ESEN, Erol; Theda BORDE (Ed.), 2013, Türkiye ve Almanya, Cilt II; Toplum, Sağlık ve Eğitimde Araştırma, Öğretim ve İşbirliği, Ankara: Siyasal Kitabevi ile Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu. s. 412-430.
 43. “Sosyal Çalışma Mesleğinde Yayın Durumu – Bir Karşılaştırma”, 22 12 2013, (Erişim)
 44. “O Benim Öğretmenimdi”, Öğretmen Dünyası, Ekim, Yıl: 40, Sayı: 478, s. 43-46.
 45. “Uluslararası Göç Sığınma ve İnsan Kaçakçılığı/Ticareti Sorunları ve Sosyal Çalışma”, Hakan ACAR; Nilüfer NEGİZ; Elvettin AKMAN, 2013, Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet – Temelleri ve Uygulama Alanları -, Ankara: Maya, s. 299-327.
 46.  “Osman Nuri Koçtürk ile Anılarım”, İç: Çalışan Adam Dergisi, Sayı: Nisan, 2013
 47. Almanya’da Koruyucu Aile, 22 02 2013
 48. “Meslektaşım, Arkadaşım Ferit Berk”, Önsöz. İç: BERK, Ferit. Avustralya Yazıları, Ankara: SABEV, 2013, s. 19-22.
 49. “Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları”, iç: İlhan Tomanbay (Ed.), 2013, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s. 107-129.
 50. “Genel ve Kavramsal Giriş”, iç: İlhan Tomanbay (Ed.), 2013, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s. 3-35.
 51. “Önce Genel Giriş ve Temel Kavramlar”, iç: İlhan Tomanbay (Ed.), 2013, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s. 3-25.
 52. “Rapor Yazma İlke ve Tekniklerine Genel Giriş”, Ünite 1, iç: İlhan Tomanbay (Editör), 2013, Rapor Yazma İlke ve Teknikleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Ekitap. s. 1-27.
 53. “Sığınmacı Çocukların/Sığınmacıların Çocuklarının Türkiye’de Özelde Sağlık Hakkı, Genelde Çocuk Hakkı”, 09.01.2012, Ankara
 54. “Dil Düşünce Bağlamında Dil Derneği”, iç: Çağdaş Türk Dili, Nisan 2012, S. 290, s. 92-95
 55. “Sosyal Hizmet Mevzuatının Uluslararası Boyutu”, Ünite 2, iç: İlhan Tomanbay (Editör), 2012, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Ekitap. s. 1-23.
 56. “Sosyal Hizmet Mevzuatının Kavramsal Çerçevesi ve Temelleri”, Ünite 1, iç: İlhan Tomanbay (Editör), 2012, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Ekitap. s. 1-23.
 57. “Yaşlı Bakımında Teknolojinin Kullanılmasına İlişkin Bir Model Denemesi: Tele Sosyal Hizmet”, iç: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 18-24 Mart 2012 Yaşlılara Saygı Haftası, Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri, 20-21 Mart 2012, Ankara, Grafer Tasarım Baskı Ambalaj, İskitler, Ankara, s. 325 – 337
 58. “Günümüzün Gerçeği Tele Sosyal Hizmet”, Anadolu Dergisi için hazırlandı, Mart 2012
 59. “Sosyal Hizmet Öğretiminde Kaçan Fırsatlar, Kökenleri ve Bugüne Etkileri”, iç: IŞIKHAN, Vedat; Tarık TUNCAY; Ercüment ERBAY (Yayına Hazırlayanlar), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Bildiriler Kitabı, 15-16 Aralık 2011 Ankara, Beytepe. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, s. 36-46.
 60. Geçmişsiz Bugün Olur mu? Geçmiş Geçmişte Kalır mı? 11 12 2011
 61. “Sosyal Hizmetler Alanında Önlisans, Açıköğretim ve Ara Elemanlar 2011” (Makale), Yayın tarihi: 25 10 2011 (Erişim: 21 10 2014)
 62. SABEV Ankara Yaşamdestek Merkezi, 02 04 2011
 63. “Aziz Şeker’in Öykü Kitabı: Ayrılıklar Güzelse”, Yayın tarihi: 15 02 2011, (Erişim: 13 08 2014)
 64. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye’deki Çocuk Koruma Kanunu”, iç: Süleyman HANÇERLİ; Bilal SEVİNÇ; Cüneyt GÜRER; Muzaffer Cihat ÖNER (Ed.ler), 2011, Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar, Ankara: SABEV, s. 17-30.
 65. “Sosyal Çalışmada Kavram Sorunu”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, 9-11 Aralık 2010, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 66. “Atatürk ve Keçiören” (makale), Yayın tarihi: 19 10 2010, (Erişim: 21 10 2012)
 67. “Keçiören’den Ayrılıyoruz” (Makale), Yayın tarihi: 21 06 2010,(Erişim: 21 10 2012)
 68. “Sosyal Çalışma / Sosyal Hizmet Toplumca Neden Anlaşılamıyor Benimsenemiyor? 2”, 28 05 2010, Ankara.
 69. “Sosyal Çalışma / Sosyal Hizmet Toplumca Neden Anlaşılamıyor, Benimsenemiyor? 1”, 28 05 2010, Ankara
 70. “Bir Proje, Bir İrade ve Bir Film: Başkası Başkadır (Ein Projekt, eine Wille und ein Film: Anders ist Anders)“, 06 02 2010, Ankara
 71. Ein Projekt, eine Wille und ein Film: Anders ist Anders“, 06 02 2010, Ankara
 72. “Sosyal Dışlanma Sempozyumunda Gözden Kaçanlar” (Makale), Yayın Tarihi: 21 11 2009, (Erişim: 21 10 2013)
 73. “Bologna Değil, Bolonya”, Eylül 2009.
 74. “Doğal Yıkımlarda Sosyal Sağlık ve Sosyal Hizmetler”, iç:, KAYA, Arzu/Elvan ÖZKAN/Ahmet Haki TÜRKDEMİR, Acil Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Çalışmaları Panele Kitapçığı – Sağlık Alanında Sosyal Hizmetlerin Yeri; Acil ve Afet Durumlarında Sosyal Hizmetlerin Yeri; Riskli Gruplarda Sosyal Hizmet 2009, Ankara: T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ, 2009, s. 94-120.
 75. “Toplumsal Boyutta Engellilere Bakış, Kent ve Engellilerin Güvenliği”, 09-10 Şubat 2009, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Modern Kentleşmede Engellilerin Güvenliği ve Kent Güvenliğine Katkıları Çalıştayı, 09-10 Şubat 2009, Diyarbakır
 76. “Beyaz Melek, Kültür, İnsan ve Sosyal Çalışma”, 13 04 2008, Ankara
 77. Toplumsal Mevzuat – Sosyal Mevzuat, 21 01 2008
 78. “Türk Toplumbilimcileri: Emre Kongar”, iç. Çağatay Özdemir (Drl.), Türkiye’de Sosyoloji (İsimler – Eserler) (2 Cilt) Cilt II’de, Ankara: Phoenix, 2008. s. 905-942.
 79. “Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi(Erişim: 10 08 2007>)
 80. 20 Haziranlar ve İnsanlık Sorunu. Ve SGDD 20 Haziran Etkinlikleri, 10 Temmuz 2006, Ankara, Yazı için: Umuda Doğru Dergisi 2006
 81. “Hepimiz Sığınmacılara Umut Aşılayalım” (Makale) Yazıldığı tarih: 26 06 2006, (Erişim: 21 10 2013) ile BİANET Elektronik Gazete, (Erişim: 06 01 2015).
 82. Umut Yolcuları, Umuda Doğru Dergisi, 2006
 83. “21. Yüzyılda Türkiye’de Etik ve Sosyal Çalışmalar” (Ethik und Soziale Arbeit im 21. Jahrhundert), 16 12 2005, Ankara
 84. “Sığınmak Zorunda Kalmak… Nasıl Bir Duygudur, Bilir misiniz?”, 18 10 2005, Ankara.
 85. “Umuda Doğru”, Umuda Doğru Dergisi, 1 Eylül 2005, (Erişim: 06 01 2015).
 86. “Sivil Toplum Örgütlerinin Mülteciler Konusundaki Faaliyetleri”, iç: Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma, Uygulama ve Danışma Merkezi. İnsan Hakları Konferans Panel ve Sempozyumlar, 31 Ocak 2005-23 Aralık 2005, Ankara. S. 620-627. Sunuş günü: 13 Haziran 2005.
 87. “Önsöz”, iç: ÇAVUŞOĞLU, Turgay. Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar – Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Yaprakları 1917-1983, Ankara: SABEV Yayını, 2005, s. IX-XVI.
 88. “Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği”, iç: DİKEN, Şeyhmus. Türkiye’de Sivil Hayat, Ankara: STGP (Sivil Toplum Geliştirme Programı), 2005, s. 184-193.
 89. “Mülteci kabul etmek evlat edinmeye benzer”, 07 07 2005, Umuda Doğru dergisine tarafımdan yazılan haber. İçeriğinin haber değeri nedeniyle konuldu.
 90. 20 Haziranlar ve İnsanlık  Sorunu, 07.07.2005
 91. “1960’lı Yıllardan 2000’li Yıllara Sosyal Hizmet Eğitimi”, iç: ONAT, Ümit (Yayına Hazırlayan). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002 – Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara 2005, s. 59-70
 92. “Yeniden Öğrenci Affı…”, Cumhuriyet, 23.02.2005
 93. “Sınırlarda İnsan Kaçakçılığı, Türkiye Bulgaristan Ortak Çalışması”, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) kapsamında ziyaret edilen Bulgaristan sınır geçiş kapısında yapılan gezi, gözlem ve toplantılardan çıkarılanlara göre hazırlanan “Türkiye Bulgaristan Sınır Toplantıları Sonuç Raporu”. 11-12 Kasım 2004, Ankara. Bu rapor daha sonra SGDD’nin yayını olan Umuda Doğru Dergisinde yayınlandı. (“Sınırlarda İnsan Kaçakçılığı – Türkiye-Bulgaristan Ortak Çalışması”, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 16, Aralık 2004, s. 3-7)
 94. “Sığınma ve Göç Sorunsalı Açısından AB Komisyonu 2004 İlerleme Raporu”, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 15, Ekim 2004, s. 3-6.
 95. “Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu”, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 13, Haziran 2004, s. 5-7.
 96. “Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı Konularına Genel Bakış (Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunları)”, iç: T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe, Ankara. Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri (27-28 Mayıs 2004), Ankara: Kurum basımı. s. 3-31.
 97. “Katılım”, 21 04 2004, Ankara
 98. Depremde İnsan İnsanda Deprem, 10.10.2003
 99. “Türkiye’nin Sosyal Politikası İçinde Sosyal Hizmetlerin Durumu”, iç: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları, 25-26 Ocak 2001, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002, s. 26-35.
 100. “Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanması”, Sosyal Hizmet Dergisi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, ????
 101. “Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz”, Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ve Arş. Gör. Tarık Tuncay ile birlikte), GEBAM, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, Yaşam Kalitesi Rehberi, Ankara: HÜ. GEBAM, 2001, s. 117-126.
 102. “Deprem, İnsan ve Sosyal Hizmetler”, iç: TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, Ekim, 1/2000, s. 123-137
 103. Sosyal Rehabilitasyon – Sosyal Geriatri ve Yaşlılık, 25 07 2001
 104. “Kentsel Ekonomi Kuramı ve Sosyal Hizmetler”, iç: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan –Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 2001, s. 20-29
 105. “Küreselleşme, Yaşam ve Kamu Hizmetleri” (Panel konuşmasının metni), iç: Sosyal Hizmet – Sosyal Hizmet Uzmanları Genel Merkezi Derneği Yayını, Ocak-Şubat-Mart 2001, S. 15, s. 36-41
 106. “Sosyal Çalışma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu”, iç: Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, Şubat 2001, S. 80, s. 34-37
 107. “Kente Yenibaştan Bakış – Kentsel Ekonomi ve Deprem”, iç: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU. Antropoloji ve Yaşlılık; Prof. Dr. Vedia Emiroğlu’na Armağan. Ankara: 2000, s. 163-171
 108. Kızılay ve THK’yı kurtarmak 2, 25 06 2000, Ankara
 109. Kızılay ve THK’yı kurtarmak 1, 25 05 2000, Ankara
 110. Emekliliğe Hazırlık Sürecindeki Personele Yönelik Durum Değerlendirme Formu ile İlgili Değerlendirme, 14 06 2000
 111. “Sosyal Olmak Bir Sanattır”, iç: DÜŞEYLE, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kitap Kulübü Bülteni. Sayı 4, Mayıs 2000, s. 2-3
 112. “Kızılay ve THK Yeniden Yapılanmalı”, Milliyet Gazetesi, 25.04.2000
 113. “Meslek Yazıyla Meslekleşir”, 14 04 2000, Ankara
 114. “Toplumsal Araştırmalarda Ses ve Görüntü Belgelerinin Kullanım Değeri ve Bir Toplumsal Olgu Olarak Deprem Araştırmaları”, iç: FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi, S. 23, 2000/3, s. 39-46
 115. “Profesör Tahir Hatiboğlu’na Onur Ödülü”, iç: SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi) 10 (21) 1999, s. 79-80.
 116. “Federal Almanya’nın Sosyal Politikasında Görme Özürlülerinin Yeri”. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu, 1-2 Aralık 1997, Ankara. iç: ALTI NOKTA KÖRLERE HİZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu, Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım Karataş, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1999, s. 123-140
 117. “Sığınmacılar İçin Yeni Bir Başvuru Modeli”, UMUDA DOĞRU, S. 12, Y. 3, Mayıs-Ekim 1999, s. 2-3
 118. “Sosyal Hizmetler Alanında Yöntembilimsel Yaklaşımlar ve Sorunlar”, iç: FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi, Ağustos, 1999/3
 119. “Toplumsal İlişkiler Boyutunda Çocuk Sağlığı”, SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, C. 10, S. 21, 1999, s. 81-92
 120. “Sosyal Yaklaşımlı Mekansal Kent Düzenlemesi, Ankara ve Bir Kentbilimci: Camillo Sitte”. iç: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan – Yaşamboyu Sosyal Hizmet, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 1999, s. 324-333
 121. “Sosyal Hizmetler Yükseköğrenim Kurumları Neden Hala Bir Tane?”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 6a
 122. “Atatürk ve Keçiören”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 3
 123. “Mesleğin Kavramları”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 22, Mart 1999, s. 6a
 124. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi – Akademik Yapılanma Komisyonu (AYKOM) Raporu 1999
 125. “Sosyal Hizmet Uygulamasında Yeni Model ya da Sosyal Hizmet Bilgileri Evrensel mi?”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 20, Kasım 1998, s. 6a
 126. “Atatürk’ün Sosyal Boyutu – Sosyal Düşünceleri ve Sosyal Eylemleri”, İç: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. 75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu. 14-16.Ekim.1998 Sivas. Sivas: C.Ü. Rektörlük Basımevi 1998, s. 121-136
 127. “Önsöz”, iç: İLERİ, Cafer. Görme Özürlülerin Hareket Özgürlüğü Eğitimi-Hareketlendirme; Yönlendirme; Uyumlandırma -, Ankara: SABEV Yayını, 1998, s. XI-XVI
 128. “Skolastik Sosyal Hizmet”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 19, Eylül 1998, s. 6a
 129. “Sosyal Rehabilitasyon”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 18, Temmuz 1998, s. 6a
 130. “İlk Adımdan 1998’e Cumhuriyet Kazanımı Olarak Sosyal Devlet ve Atatürk”, İç: TÜRK DEVRİM KURUMU, Atatürk Gençlik Sempozyumu, 16-18 Mayıs 1998, Milli Kütüphane Ankara, Ankara: Şafak Matbaacılık, 1998, s. 8-17
 131. “Sosyal Eğitim”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 17, Mayıs 1998, s. 8a
 132. “Gençlik ve Sosyal Alanda Çalışan Uzman Personel İçin F. Almanya Uluslararası Çalışma Proğramı (ISP)” (Emrah Kırımsoy ile birlikte). SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 3a
 133. “Eleştiri ve Karalama”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 6a,14
 134. “Farklı Meslek Farklı Düşünmek”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 15, Ocak 1998, s. 6a
 135. “Sorun ve Hizmet”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 14, Kasım 1997,, s. 7,13
 136. “Tartışma”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 13, Eylül 1997, s. 7,13
 137. “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Köln Eğitim Gezisi – Önsöz”. iç: Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland – Studienaustausch Hacettepe Universität Ankara-Universität Köln. 12.09.97-27.09.97, Köln, s. 41
 138. “Meslek Stratejisinde Öncelik”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 12, Temmuz 1997, (Başyazı), s. 1,4,13
 139. “Sosyal Hizmet, Toplum ve Sokak”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 11, Mayıs 1997, (Başyazı), s. 1,7,14
 140. “Mesleğin Sınırı ve Odağı”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 10, Mart 1997, (Başyazı), s. 1,7
 141. “Yaşlı Göçmenler ve Sığınmacılar Konferansı”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, s. 14
 142. “Yeni Yılda Yenilenmeli”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, (Başyazı), s. 1,3a
 143. “Önsöz – Modern Mesnevi Üzerine Birkaç Söz”, iç: ÖZÇİÇEK, Mustafa. Bizim Kemal’in Mesnevisi. İzmir: Hürriyet Matbaası, 1996, s. V-VIII
 144. “Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Sosyal Eğitim”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 8, Kasım 1996, (Başyazı), s. 1,5a
 145. “Sosyal Hizmeti Sevmek”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 7, Eylül 1996, (Başyazı), s. 1,13a
 146. “Monetarist Ekonomi Politikalarının Sosyal Boyutu ve Sonuçları”, ÜRÜN Mali ve Ekonomik Yorumlar Gazetesi, Yıl 1, Sayı 6, Temmuz 1996. s. 3-4
 147. “Bilgisayar ve Sosyal Hizmetler”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 6, Temmuz 1996, (Başyazı), s. 1,10a
 148. Bilim ve Politika”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 5, Mayıs 1996, (Başyazı), s. 1,10a
 149. “Yurtdışındaki Yurttaşlarımız İçin Danışma ve Sorun Çözme Hizmetlerini Başlatıyoruz.”, SÖZHAKKI Dergisi, S. 33, Nisan 1996 (Hollanda’da yayınlanır Türkçe dergi)
 150. “Bilim ve Bürokrasi”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 4, Mart 1996, (Başyazı), s. 1,10a
 151. “Meslekler Etkilenir ve Yenilenir”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 3, Ocak 1996, (Başyazı), s. 6a
 152. “Eşduyum”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 2, Kasım 1995, (Başyazı), s. 3
 153. “Değişen Toplum ve Geleceğin Sosyal Hizmet Mesleği”, Çoğaltım, (12.11.1995 günü H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda Yapılan Sempozyuma sunulmak için hazırlanan bildiri.)
 154. Özlenen Oluşum”, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 1, Eylül 1995, (Başyazı), s. 1,8a
 155. Almanya’da Görme Özürlülerin Haklarıyla İlgili Tüzel Düzenlemeler ve Bu Alanda Yapılan Sosyal Çalışmalar”, Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Konferansı, 21-22 Eylül 1995, Ankara. Kitap olarak yayınlandı. İç: ALTI NOKTA KÖRLERE HİZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım Karataş, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1998, s. 113-130
 156. “AIDS’in Toplumsal Boyutu”, fotokopi çoğaltım, 1995. (8.6.1995 günü Antalya’da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Akdeniz Bölgesi Şubesi ile AIDS Savaşım Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Sosyal Hastalık Olarak AIDS” konulu panelde ve aynı yıl HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda yapılan bilimsel toplantılar dizisinde öğretim elemanlarına sunduğum bildiri.)
 157. “Erdem Düzeni Cumhuriyet”, iç: Türk Devrim Kurumu. Tam Bağımsızlık, Halk Egemenliği, Çağdaşlaşma İçin Atatürk Cumhuriyeti’ne Evet, Ankara: TDK, 1995 Eylül (yenibasım), s. 43-46. (13×20 cm, 128 Syf.)
 158. “Türkiye’nin Kalkınmasında Sosyal Hizmetlerin Yeri”, iç: İbrahim Ateş (Derleyen). Dayanışma Dünyasındaki Yerimiz, 12-18 Aralık 1994 günlerinde II. Yoksullarla Dayanışma Haftası dolayısıyla YOYAV tarafından düzenlenen konferansta sunulan bildiri. Ankara: Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Yayını. 1995, s. 148-152 ve 154-157. (16,5×23,5 Cm. 160 Syf.)
 159. “Karşılaştırmalı Sosyal Eğitim, Türkiye – Almanya”, Bu metin önce bildiri olarak yazılmış, fotokopi çoğaltımı yapılmış ve 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansında sunulmuştur. (26-28.05.1994, Ankara). Daha sonra geliştirilip Almanca’ya çevrilerek Prof. Dr. Hans Josef Buchkremer’in “Handbuch Sozial Pädagogik” (Sosyal Eğitim El Kitabı) adlı kitabında yayınlanmıştır. (1995, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft).

 160. Sosyal Hizmet ve Ekonomi – Monetarist Para Politikası Örneğinde Sosyal Hizmetlerin Yeri”, Fotokopi Çoğaltım, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda yapılan 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansına Sunulan Bildiri. 26-28.05.1994, Ankara
 161. “Sosyal Güvenliğin Gerçek Boyutu”, ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BÜLTENİ, Y. 3, S. 36, Kasım-Aralık-Ocak 1994. S. 14-15.
 162. “Uğur Mumcu’ya Bombalı Saldırı ve Tarihin Belirlenen Gündemi”, SOSYAL HİZMET Dergisi, Y. 3, S, 8, Nisan 1993, s. 21-22.
 163. Üç Boyutlu Sağlık – Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Alanında Sosyal Sağlık”, Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), C. 4, S. 6, 1992, s. 321-333.
 164. ”Önsöz”, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER (Çeviri: İlhan Tomanbay), Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi, 1992, s. I-XIII. günü sunulan bildiri.)
 165. Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (İlhan Tomanbay’ın önsözü ile, s. 1-13), 1992. 13,5×19,5 Cm. XIII+24 sayfa.
 166. “Sosyal Sağlık Açısından Türkiye’ye Geri Dönen ve Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Gençlerin Kültür Farkına Dayalı Etkilenmeleri”, Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), C. 3, S. 5, 1992, s. 161-176.
 167. “Kentleşme, Belediyelerde Sosyal ve Kültürel Çalışmalar ve Toplum Merkezleri”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, C.9, S. 1-3, Y. 1991, s. 41-53
 168. “Yabancılar Hukuku”, (Çeviri), Yazan: Prof. Frank Judis, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 233-239
 169. “Yabancı Düşmanlığı”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Friedrich Heckmann, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 229-231
 170. “Yabancı Danışmanlığı”, (Çeviri), Yazan: Dr. Wolf-Dieter Mayer, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 225-228
 171. “Yabancı Çocukların Toplumsallaşması”, (Çeviri), Yazan: Ingeborg Degwart, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 223-224
 172. “Kültürlerarası Eğitim”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 133-136.
 173. “İkidillilik”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ulrich Steinmüller, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 105-108.
 174. “F. Almanya’da Yabancıların Konut Durumu, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 81-84.
 175. “F. Almanya’da Türk Gençleri Arasında Suçluluk”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Detlef Bischoff, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 61-67.
 176. “F. Almanya’da Türk Ailesi”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 57-63.
 177. “F. Almanya’da Eğitim Sistemi ve Türkler”, (Çeviri), Yazan: Prof. Gerd Hoff, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 53-56.
 178. “Çiftkültürlü Yetişme”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 41-43.
 179. “Budunculuk (Etnisite)”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 29-30.
 180. “Almanya’da Sosyal Hizmetlerin Tarihi”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. C. Wolfgang Müller, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 25-28.
 181. “Almanya’da Göçmenler”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 21-24.
 182. “Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Tarihi”, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 209-213.
 183. “Federal Almanya’da Türk Sosyal Çalışmacı Eğitimi”, iç: KELEŞ, Ruşen/Jürgen NOWAK/İlhan TOMANBAY, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler – Ansiklopedik Sözlük – , Selvi Yayını, Ankara, 1991, s. 71-73.
 184. “Sosyal Danışmanlar Neredeydiniz?”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 39, Ağustos 1988
 185. “Geleneksel Türk Sanat Müziği Konseri: Duraklama Var”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 36, Nisan 1988
 186. “Kültür Temsilcileri”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 33, Ocak 1988
 187. “Orhan Gencebay’ın Toplumsal Kültürümüzdeki Yerini İrdeleme Denemesi”, 1988, Ankara Üniversitesi, SBF. Sosyal Politikalar Kürsüsüne sunulan seminer ödevi.
 188. “Önce Demokrasi”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 30 Ekim 1987
 189. “Halkoy(a)laması”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 29 Eylül 1987
 190. “Türk Kültür Haftası”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 27 Haziran-Temmuz 1987
 191. “Dolup Taşan Proğram”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 25 Nisan 1987
 192. “Sorunlar Değişti”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 24 Mart 1987
 193. “Türkiye’nin Radyasyonlu Çayı”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 23 Şubat 1987
 194. “Türkiye’de Ara Seçimler: Seç Seçebilirsen”, EKİN-Berlin Aylık Dergi, S. 18 Eylül 1986
 195. ”Yurtdışından Dönen ve Ankara’daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye’de Karşılaştıkları Uyum Güçlükleri”, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HİZMETLER YÜKSEK OKULU DERGİSİ, Cilt 3, Sayı 3, Eylül 1985. S. 165-177.
 196. “Sosyal Hizmet Yaklaşımıyla Yurda Dönen İşçilerin Yeniden Uyumları Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HİZMETLER YÜKSEK OKULU DERGİSİ, Cilt 2, Sayı 1-3, Ocak-Eylül 1984. S. 133-147.
 197. “Sosyal Hizmet Kurumlarında Eğitsel Uygulama Proğramları Geliştirme Semineri, Rapor”, Çoğaltım, 6-11.04.1981, Adana
 198. Yönetime Katılma Alanı Olarak Belediyeler – Ankara Belediyesi ve Genel-İş Örneği -, Mart 1981, Ankara
 199. “Ergenlik Döneminde Cinsel Bilgilenme ve Etkilenme”, Çoğaltım, Ekim 1980
 200. “Kreşte Katılım – Mitmachen im Kindergarten”, Mayıs 1980, Düsseldorf
 201. “Sosyal Çalışmaların Belediyelerde Örgütlenmesi”, Teksir çoğaltım, 22.12.1979. (Ankara Belediyesi tarafından 22-23.12.1979 günlerinde Ankara’da düzenlenen 1. Başkent Danışma Forumuna sunulan bildiri.)
 202. “Ses ve Görüntü Belgeleri”, teksir çoğaltım, (02.12.1979 günü A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde sunulan bildiri.)
 203. “Kitle İletişim Araçlarının Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Rolü”, Çoğaltım, 15.11.1979
 204. “Toplumsal İlişkiler Açısından Çocukların Sorunları”, teksir çoğaltım, 17.10.1979. (Ankara Kreş ve Çocuk Bakımevlerini Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen “Çalışanların Çocuk Sorunu” Haftasında yapılan sempozyumda 17.10.1979 günü sunulan bildiri.)
 205. “Federal Almanya’da ISP-Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Proğramı”, ÇABA, S. 14-15, Ağustos-Eylül 1979
 206. “Çocuklarımızla Birlikte”, ÇABA Dergisi, S. 7, Ocak 1979
 207. “Federal Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi”, ÇABA Dergisi, S. 6, Aralık 1978
 208. “Yetkin Sendikacılık” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 04.03.1978
 209. “İstikrar Önlemleri” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 25.02.1978
 210. “DİSK Gençleşiyor” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 18.02.1978
 211. “MESS Grevi Üzerine” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 11.02.1978
 212. “İlkesiz Birlik”, YENİ ULUS Gazetesi, 03.02.1978
 213. “Kıbrıs’ta Dönen Dolaplar” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 28.01.1978
 214. “Yeni DİSK Yönetimi Üzerine” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 21.01.1978
 215. “İşçi Sınıfı Açısından Proğram” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 14.01.1978
 216. “1978’e Başlarken 1977’nin Vitrini” (Yaklaşım), Yeni Ulus Gazetesi, 07.01.1978
 217. “1 Mayıs ve Türkiye”, HALKOYU, S. 12, Haziran 1977
 218. “Sendikalar ve Sosyal Hizmet”, TABAN – Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği Yayını, C. 1, S. 4-5-6, Mart/Nisan/Mayıs 1977, s. 11-13
 219. “Çalışan Kadın ve Çocuğu”, Sosyal Hizmette ADIM Dergisi, S. 10, Şubat-Mart- Nisan 1977
 220. “Gelişme Motoru Atatürk”, HALKEVLERİ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım 1974
 221. “Geri Ülkelerde Halkeğitimi”, HALKEVLERİ Dergisi, Y. 9, S. 94, Ağustos 1974
 222. “Halk”, HALKEVLERİ Dergisi, Yıl 9, Sayı 93, Temmuz 1974
 223. “Halk Sektörü” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 21.05.1974
 224. “Biri ve Ötekisi” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 14.05.1974
 225. “Paranoya” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 07.05.1974
 226. “Lütfen Bekleyiniz” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 30.04.1974
 227. “Sendikaların Sorumluluğu” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 23.04.1974
 228. “Tarihin Şakası” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 16.04.1974
 229. “Sendikaların Ekonomiye Katkısı” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 09.04.1974
 230. “Tunç Gidiyor” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 02.04.1974
 231. “Yetki Tesbiti Yoluyla Doğan Haksız Uygulamalara Örnekler”, BARIŞ Gazetesi, 26.03.1974
 232. “Referandum Sistemi Geliştirilmeli” (Ve ek yazı: Referandum Nedir?), BARIŞ Gazetesi, 26.03.1974
 233. “Referandum” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 26.03.1974
 234. “Ücretin Makro Önemi” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 19.03.1974
 235. “Yeni Bir Döneme Girerken” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 12.03.1974
 236. “Flört” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 05.03.1974
 237. “Ayrılırken” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 26.02.1974 (Bundan sonraki Yaklaşımlar ve diğer yazılar F. Almanya’dan yollandı.)
 238. “Türk-İş Üstünü Değiştirdi” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 18.02.1974 (F. Almanya’ya ilk hareket ettiğim gün yazdım. Saat: 02:00)
 239. “Türk-İş ve Bir Öneri” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 28.01.1974
 240. “Ölüm ve Yürüyüş” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 21.01.1974
 241. “Yeni Yılın İlk Demeci” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 14.01.1974
 242. “Sendikacılık Kooperatifçilik” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 31.12.1973
 243. “Tutarsız Tutum” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 24.12.1973
 244. “Yurtdışına İşçi Hareketleri”, BARIŞ Gazetesi, 17.12.1973
 245. “Ertuğrul Soysal Sosyal Demokrat Oldu” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 17.12.1973
 246. “Haklı Huzursuzluk” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 10.12.1973
 247. “Beklenen” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 03.12.1973
 248. “Atatürkçü Bakış Açısı Saptanmalıdır”, HALKEVLERİ Dergisi, Yıl 8, Sayı 86, Aralık 1973. S. 16-31.
 249. “Geri Kalmış Ülkelerde Halkeğitiminin Önemi”, HALKÇI Gazetesi, 26.11.1973
 250. “Sofra ve El” (Yaklaşım), Bariş Gazetesi, 26.11.1973
 251. “Grevin Anlamı” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 19.11.1973
 252. “Sorunların Bütünselliği”, HALKÇI Gazetesi, 19.11.1973
 253. “Vakfın Verimi” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 12.11.1973
 254. “Gelişme Motoru Atatürk”, HALKÇI Gazetesi, 12.11.1973 ile HALKEVLERİ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım 1974
 255. “Vurgunculuğun Örnekleri”, HALKÇI Gazetesi, 05.11.1973
 256. “Eski Oyun” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 05.11.1973
 257. “Kültür Üzerine”, HALKEVLERİ Dergisi, Yıl 8, Sayı 85, Kasım 1973, s. 13-15.
 258. “Olumlu Oluşum” (Yaklaşım), Barış Gazetesi,29.10.1973
 259. “Ellinci Yıla Kadar”, HALKÇI Gazetesi, 29.10.1973
 260. “Parlamentoda İşçi Milletvekilleri”, BARIŞ Gazetesi, 22.10.1973
 261. “Emeğe Refah” (Yaklaşım), Barış Gazetesi, 22.10.1973
 262. “İktidar Değişimi”, HALKÇI Gazetesi, 22.10.1973
 263. “Kredi Dağılımı ve Toplumsal Değişim”, HALKÇI Gazetesi, 15.10.1973
 264. “Eşitsizliklerin Eşitsizliği”, HALKÇI Gazetesi, 08.10.1973
 265. “Kapıcılar-Sorunları”, HALKÇI Gazetesi, 01.10.1973
 266. “Toplumların Değişme İhtiyacı”, AKIŞ Dergisi, Y. 1, S. 10, Ekim 1973
 267. “Demokrasinin Yerleşme Önkoşulu”, ÇALIŞAN ADAM Dergisi, S. 21-4, Ekim 1973
 268. “Erdem Düzeni Cumhuriyet”, HALKEVLERİ Dergisi, Y. 7, S. 84, Ekim 1973
 269. “ “Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun” ”, HALKÇI Gazetesi, 24.09.1973
 270. “İşçilerin Bütünleşmesinde Bir Yol”, YENİ ORTAM Gazetesi, 24.09.1973
 271. “İşçi Bütünlüğü”, YENİ ORTAM Gazetesi, 23.09.1973
 272. “Halk”, HALKÇI Gazetesi, 17.09.1973 ile HALKEVLERİ Dergisi, Y. 9, S. 93, Temmuz 1974
 273. “Yabancı İşçi Talebinde Değişmeler”, HALKÇI Gazetesi, 10.09.1973
 274. “Yürüyen ve Biriken Düşünce”, HALKEVLERİ Dergisi, Y. 7, S. 83, Eylül 1973
 275. “İşçi Sınıfının Demokrasi Uğraşı”, AKIŞ Dergisi, Y. 1, S. 9, Eylül 1973
 276. “Sendikalarda Aşama Aşama İşçi Eğitimi”, YENİ ORTAM Gazetesi, 28.08.1973
 277. “Cumhuriyetimizi Kutlarken”, BARIŞ Gazetesi, 14.08.1973
 278. “Tarihsel Süreç İçinde İşverenin İşçi Anlayışı”, YENİ ORTAM Gazetesi, 25.07.1973
 279. “Bürokratizm”, HALKÇI Gazetesi, 03.07.1973
 280. “Türk İşçi Hareketinde Yeni Akım”, AKIŞ Dergisi, Y. 1, S. 1, Temmuz 1973
 281. “Halkevi Kültürü”, BAHÇELİ Gazetesi (Ankara Bahçelievler Halkevi Yayın Organı), Temmuz 1973 (Aynı yazı aynı gazetenin ikinci baskısında da yayınlandı.)
 282. “Bir Serginin Düşündürdükleri”, YENİGÜN Gazetesi, 30.06.1973
 283. “Sosyal Güvenlik Akademisi Gereği”, EKONOMİ-POLİTİKA Gazetesi, 25.6.1973.
 284. “İşçiler Ekonomiyle İlgilenmelidirler”, YENİ ORTAM Gazetesi, 22.06.1973
 285. “Sermayenin Büyük Mağazacılık Konusunda İç Çelişkisi”, BARIŞ Gazetesi, 02.06.1973
 286. “Yönetimde Evrim”, HALKEVLERİ Dergisi, Y. 7, S. 80, Haziran 1973
 287. “Gene Büyük Mağazalar Tartışması”, HALKÇI Gazetesi, 29.05.1973
 288. “50. Yılında Sosyal Refah Hizmetleri”, YENİGÜN Gazetesi, 29.5.1973.
 289. “İlaç Sömürüsü”, HALKÇI Gazetesi, 27.05.1973
 290. “Kapıcılar İnsan Gibi Yaşamak İstiyorlar”, HALKÇI Gazetesi, 22.05.1973
 291. “Eczacılığımız, Eczacılarımız”, BARIŞ Gazetesi, 21.5.1973
 292. “Köylü Açısından Kooperatif ve Doğuşu”, HALKÇI Gazetesi, 06.05.1973
 293. “Toplum Devingenliği ve Sosyal Hizmet”, SOSYAL HİZMET Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Mayıs/Haziran/Temmuz, 1973, s. 26-27.
 294. “Demokrasimiz ve Türk İşçisine Düzen Görev, YENİ ORTAM Gazetesi, 18.03.1973
 295. “Ekonomik Araştırmalar Semineri – Türk-İş”, BARIŞ Gazetesi, 26.02.1973
 296. “İş Kazaları ve İş Güvenliği”, BARIŞ Gazetesi, 20.01.1973
 297. “Halkevleri Üzerine”, HALKEVLERİ Dergisi, S. 47, Aralık 1972
 298. “Saptanamayan Atatürkçülük”, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 49, Ekim 1972
 299. “Cumhuriyetimizi Kutlayacağız”, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 47-48, Temmuz-Ağustos 1972 ile HALKÇI gazetesi, 25.09.1972
 300. Kalkınma Yolunda Bir Tarihsel Çelişki, 22 08 1972, Ankara
 301. “İnsanlar Mutlu Yaşasın”, Ankara Ekspres Gazetesi, 16.08.1972
 302. “Okumuş İnsanın Küskünlüğü”, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 46, Haziran 1972
 303. “Halkevi Bayramının Düşündürdükleri”, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 42, Şubat 1972
 304. “Türkiye’de Toplum Kalkınması”, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 4, Sayı 40, Aralık 1971, s. 26-27; 31.
 305. “Okulsuz Türk Müziği”, HALKEVLERİ Dergisi, Yıl 5, Sayı 56, Haziran 1971, s. 7-9
 306. “Turizm-Serhat Artvin”, ÜLKÜ Dergisi (Ankara Cumhuriyet Lisesi Yayın Organı), Yıl 3, Sayı 4-5-6, Şubat-Mart-Nisan 1966-1967, s. 40 (Yayınlanmış ilk yazım.)

ALMANCA ve İNGİLİZCE MAKALELER 

 1. “Das letzte Glied einer Wandlung in der türkisch-deutschen Studienaustauschprogrammen: Internationaler Bachelor-Studiengang im Fach Soziale Arbeit”, iç: ESEN, Erol; Theda BORDE (Ed.), 2013, Deutschland und die Türkei, Band II, Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung, Ankara: Siyasal Kitabevi ile Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu. s. 442-463.
 2. “Individualpädagogik aus türkischer Perspektive”, in: Hansjosef BUCHKREMER; Michaela EMMERICH (Hrsg.), Individualpädagogik im internationalen Austausch, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2008, s. 215-226.
 3. “Ethik und Soziale Arbeit in der Türkei im 21. Jahrhundert”, in: DUNGS, Susanne/Uwe GERBER/Heinz SCHMIDT und Renate ZITT (Hrgb.). Soziale Arbeit und Ethik im 21. Jahrhundert – Ein Handbuch, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006, s. 190-209.
 4. “Ältere Migranten/inen in der Türkei”, in: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR GERONTOLOGIE E.V. INSTITUT FÜR GERONTOLOGIE AUS DER UNIVERSITÄT DORTMUND. Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa, Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003 in Lünen, s. 56-62.
 5. “Die aktuelle Lage der sozialen Dienste in der Türkei 1999 – Am Beispiel eine staatliche soziale Organisation”, Almanya’da (Berlin) sunum için hazırlanmış, çoğaltılmış, dağıtılmış ve sunumu yapılmış metin. 1999.
 6. “Vergleichende Sozialpädagogik: Türkei-Deutschland – Der Begriff der Sozialpädagogik, seine Realität und Zukunft in der Türkei”, (iç: Der Kapitelteil des Buches vom Prof. Dr. Hans Josef Buchkremer “Handbuch Sozial Pädagogik”. (1995, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
 7. “Vergleichendes: Zeitgleiche gleiche und andersartige sozialpädagogische und sozialarbeiterische Probleme in der heutigen Türkei”, iç: Hansjosef Buchkremer. Handbuch Sozialpädagogik – Dimensionen sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen durch Erziehung – , Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, s. 200-230.
 8. Social Work Education in Turkey”, (from German by David Kramer), in: BRAUNS, Hans-Jochen/David KRAMER (Introduced and Edited). Social Work Education in Europa – A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries -, Frankfurt am Main: Eigenverlag der Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1986, s. 529-556. (14,5×20 Cm. 585 Syf.)
 9. “Die Ausbildung von Sozialarbeitern in der Türkei”, SOZIALE ARBEIT – Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 34. Jahrgang, Heft 4/5, April/Mai 1985. S. 267-272
 10. “Sozialarbeit und Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei” (Türkiye’de Sosyal Çalışma ve Sosyal Çalışmacı Eğitimi), Teksir Çoğaltım, Mart 1984 (Ankara’ya gelen Alman sosyal çalışmacılar grubuna sunulmak üzere hazırlandı.)
 11. “Die Lage der Sozialarbeit in der Türkei”, SOZIALE ARBEIT – Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 32. Jahrgang, Heft 6, Juni 1983. S. 336-343.
 12. “Probleme der Rückwanderung und Integration türkischer Arbeitnehmer im Ausland in die türkische Gesellschaft” (Yurtdışından Türk Toplumuna Dönen Türk İşçilerinin Geri Dönüş ve Uyum Sorunları), (Çeviri), (Almancaya çeviren: Feyyaz Aktan), Teksir Çoğaltım, Ocak 1983. (F. Almanya Berlin Sosyal Çalısma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik) sunulan bildiri)
 13. “Die Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei”, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, 29.10.1981, Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s. 19-21
 14. “Sozialarbeit in der Türkei”, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, 29.10.1981, Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s. 16-18
 15. “Soziale Sicherung in der Türkei” (Türkiye’de Sosyal Güvenlik), Teksir Çoğaltım, Nisan 1979 (Mayıs 1981’de yenilendi.) (1979 ve 1981’de Türkiye’ye gelen Alman sosyal çalışmacılar gruplarına iki sunuş yapıldı.)
 16. “Mitmachen im Kindergarten”, Mayıs 1980, Düsseldorf

ÇEVİRİ MAKALELER

3. Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (İlhan Tomanbay’ın önsözü ile, s. 1-XIII), 1992. (13,5×19,5 Cm. XIII+24 Syf).

2. “Yetişkinlerin Eğitimi İçin Yeni Bulgular” (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Gunther Dohmen, EĞİTİM VE BİLİM Dergisi – Türk Eğitim Derneği Yayını, C. 2, S. 12, Mart 1978, s. 22-26.

1. Yarın İçin Eğitim”, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Hellmuth Becker, EĞİTİM VE BİLİM Dergisi – Türk Eğitim Derneği Yayını, Cilt 1, Sayı 5, Ocak 1977, s. 39-47.