Kızılay ve THK yeniden yapılandırılmalı

Kızılay ve THK yeniden yapılandırılmalı

Kızılay ve Türk Hava Kurumu’nun kapılarından girmek Başbakanlığın kapısından girmekten daha zordur. Yukarıdan aşağıya, hiyerarşik yapı işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Bu iki kurum hizmet verdiği kesimlere yabancılaşmış, devletle özdeşleşmiştir. Bunların kamu kurumu değil bir dernek ve gönüllü bir kuruluş oldukları unutulmuştur.
 

İLHAN TOMANBAY

 Ülkemizin en önemli iki kuruluşu Kızılay ve Türk Hava Kurumu yolsuzluk söylentileriyle yıprandı. Yetersizlikleri, kapalı yapıları, içlerinde ne olup bittiğinin kamuoyu tarafından bilinmemesi bu kurumlara olan güveni sarstı. Bu iki kurumun içinde bulunduğu durumu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Tomanbay yorumluyor. 

       İlkokul kitaplarımıza da giren Kızılay’ın ne kutsal bir yeri vardı gözümüzde. Sanki bir kurt Kızılay’ın bu kutsal yerini sessiz ve derinden kemirip bitirdi.
       Kızılay’a bağışta bulunan insanlarımız pişman oldular. Türk Hava Kurumu (THK) da yolsuzluk söylentileriyle yıprandı. Rüşvet, yolsuzluk, adamsendecilik ve vurdumduymazlık bu kurumlara olan güveni yok etti. Niteliksiz eleman bolluğu verimli çalışma ve etkin planlama yapmalarını engelledi ve bu iki kurumu hantallaştırdı. 
       Kızılay’ın personeli öylesine konudan uzaktır ki, bir doğal yıkım durumunda bir felaket politikası ve eylem planına sahip olmak gerektiğinin hiç farkında değillerdir. Kuruluşundaki geleneksel yapı sürdürülmektedir. 
       Ancak, 1920’li yılların kurumları, 2000’li yıllarda aynı anlayışla yönetilebilir mi? 
       Yukarıdan aşağıya, hiyerarşik yapı işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Her iki kurumun kapılarından girmek ve belirli kimselerle görüşebilmek Başbakanlığın kapısından girmekten daha zor duruma getirilmiştir. 
       Bu iki kurum da hizmet verdiği kesimlere yabancılaşmıştır. İki kurum da devletle özdeşleşmiştir. Bunların kamu kurumu değil dernek, gönüllü bir kuruluş oldukları unutulmuştur. Her iki kurum da gerçek amaçlarından uzaklaşmışlardır. Rant kullanımı amaç haline gelmiştir.
       Bu kurumlarda proje bazında hizmet üretimi olanaklı değildir. Oysa sosyal kurumlar projelerle soluk alıp verirler.
       Sürdürülen hizmetler, sosyal yardımlar, akla ve bilime uygun bir inceleme yoluyla değil, iyiniyet ve acıma duygularıyla yapılmaktadır. Bu da politik yönelimleri ve keyfiliği körüklemektedir.
       Bu iki kurumun yapılarını, hizmetlerini modernize etmekten başka çareleri yoktur. Kızılay ve THK, sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girmediler, bir eşgüdüm ortamı yaratmadılar. Halktan kendilerini kopardılar. Statükocu, devlet dışında hiçbir kurumla iletişimi olmayan kurumlar haline geldiler. 
       Bu iki kurum yeniden sivil toplum örgütlerinin niteliklerine uygun bir biçbiçimde, birer sosyal hizmet kurumu olarak yapılanmalıdır. 
       THK geleneksel olarak gençliğe yönelik hizmetlerinden ötürü, ulusal bir gençlik hizmet kurumu olarak işlev görebilir. Türkiye’nin her yerindeki gençlik kuruluşlarını, gençlik kültür merkezlerini kucaklayabilir. Onlara kültür ve spor hizmetleri sunabilir. Şenliklerle, düzenlenecek söyleşi, konferans ve panellerle gençlikle sıcak bağlar kurabilir. 
       THK ayrıca üniversite gençliğine burs verebilir. Gençlere yaz eğitim kampları düzenleyebilir. Farklı illerden, yörelerden gelen gençlerin birbirleriyle kaynaşmasına önayak olabilir. Üniversite gençliğine düşük ücretle yabancı dil kursları verebilir. Yurtdışı gençlik programlarıyla gençlerimizin yabancı ülkeler gençleriyle iletişimine yardımcı olabilir. 
       Hatta gençlik dernekleri THK’na üye yapılabilir, ortak programlara çekilebilir. 
       THK benzeri kurumlar gelişmiş ülkelerde de var. Bunlar gençlik için birer sosyal eğitim merkezi olarak büyük hizmetler yapıyorlar. 
       Kızılay ise genel bir sosyal hizmet kurumu olarak, kreşleriyle çocuklara, huzurevleriyle yaşlılara, barınma evleriyle sokakta kalanlara, geçici bakımevleriyle çaresizlere, sığınma evleriyle zor durumdaki kadınlara, uyuşturucu bağımlılarına, alkoliklere kuçak açabilir. 
       Ekonomik durumları iyi olmayan ailelerin ilköğrenim çağındakiççocukları için yaz, eğitim ve yabancı dil kampları düzenleyebilir. Bu iki kurum, toplumu kucaklayan projeleriyle yeni bir kimlik edinebilirler. Kızılay bu yaygın hizmetleri verebilecek bir potansiyele sahiptir. 
       Kızılay ve THK’nun bu çok boyutlu projeleri yaşama geçirebilecek nitelikli elemanlarla desteklenerek mevcut yapılarını yenileyebilme imkanları mevcuttur. 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir