Sosyal Olmak


SOSYAL OLMAK

İlhan Tomanbay
SABEV Yayını
No: 11

Sosyal olmak ne demektir? Anlamı, sınırları nedir? İnsanlık giderek daha dayanışmacı ve sosyal mi oluyor, yoksa daha kendici ve sosyaldışı mı kalıyor? Çağımız hangi yöne açılıyor? Sosyal olmak erdem mi, gereksiz bir çaba mı? Hayvanlar sosyal midir? Bu sorular arttırılabilir. Sosyal olmak günümüzün konusu. Sosyal olmak toplumsallaşmak değil. Toplumsallaşmadan daha ileri bir aşama sosyal olmak. Sosyal bir gence toplumun gereksinimi hergünden daha fazla bugün. Üniversite gençliği önce sosyal olmalı, sonra çalışkan. Çünkü sosyal olan zaten çalışkan oluyor. Bu kitapta sosyal olmak kavramı ve konusu enine boyuna irdeleniyor. Dirik bir toplum için… Yeni bir bakış kazanmak için…


İÇİNDEKİLER
Önsöz                                                                      IX
 1. Sosyal Olmak 1                                                      1
 2. Sosyal Olmak 2                                                      5
 3. 
Soq’ios – Sequi – Socius                                          9
 4. 
Sosyal Sözcüğü                                                    14
 5. 
Sosyal Üzerine Çeşitlemeler                                     20
 6. 
Gesellschaft ve Gesellschaftlich                                24
 7. 
Toplumsal Başka Sosyal Başkadır 1                            28
 8. 
Toplumsal Başka Sosyal Başkadır 2                            33
 9. 
Toplumsallaşmayı Sosyalleşmeye 
     Dönüştürmek Gerek                                               38
10. 
Toplumsal Sorun – Sosyal Sorun                              42
11. 
Sosyal ve Sosyallik 1                                            47
12. 
Sosyal ve Sosyallik 2                                            52
13. 
STK Yanlış Kullanılıyor, Doğrusu STÖ’dür                    58
14. 
Sosyali Sosyalleştirmek                                          65
15. 
Sosyal İnsan Kimdir?                                             69
16. 
Birey Olmak Sosyal Olmak                                      74
17. Sosyal Olmak Sanattır                                           79
18. 
Sosyal Olmak Sağlıklı Olmak Demektir 1                     84
19. 
Sosyal Olmak Sağlıklı Olmak Demektir 2                     89
20. 
Psikopatoloji Sosyopatoloji                                     93
21. 
Sosyal Çevre ve Sosyal Olmak                                98
22. 
Sosyal Davranış 1                                               103
23. 
Sosyal Davranış 2                                               108
24. 
Sosyal Davranış 3 ve Yeniden Sosyalleşmek             113
25. 
Sosyal Davranış Türleri                                        118
26. 
Davranış Bilimleri ve Sosyal Çalışma İlişkisi                123
27. 
Hayvanlarda Sosyal Davranışlar 1                           129
28. 
Hayvanlarda Sosyal Davranışlar 2                           134
29. 
Yeryüzündeki Canlılar ve Sosyal Evrimleşme             138
30. 
Zoon Politikon                                                    142
31. 
Sosyal Hayvanlar                                                146
32. Cannibalism/Kannibalismus ya da Homo
     Homini Lupus                                                      150
33. 
Agregat                                                            155
34. 
Dayak ve Sosyallik                                              159
35. 
Sosyal İletişim                                                    164
36. 
Sosyal Çalışma, Doğa, Toplum ve İnsan                   169
37. 
Sosyal Hizmetlerde İnsan İlişkileri                           175
38. 
Dinsel Yardım ve Yana Olmak                                179
39. 
Bireysel Sosyal Çalışma Toplumsal Sosyal Çalışma      184
40. 
İnsan Makineler, Makine İnsanlar ve
      Sosyal Çalışma                                                   189
41. 
Sosyal Devlet ve Sosyal Çalışma                            194
42. 
Sosyal Çalışma ve Sosyal Refah                             199
43. 
Çevre ve Sosyal Çalışma                                      204
44. 
Uygarlık Hizmetleri = Sosyal Hizmetler                     208
45. 
Sosyal Hizmetlerin Barış Görevi                              212
46. 
İnsanı ve Sosyali Sevmeme Eğitimi Olur mu?             216
47. Nasıl Olur? Olmaz! Korkunç!                                   221
48. 
Kullanılma, Sömürü ve Sosyal Olmak                       225
49. Sosyal Alanda Mesleklerarası İşbirliği                       230
50. 
Sosyal Olmak ve Toplum Katılımı                            235
51. 
Gönüllülük 1                                                       240
52. 
Gönüllülük 2                                                       245
53. 
Sosyal Geliştirici Programlar                                  250
54. 
Yardım ve Mesleği                                               254
55. 
Yardımın Temeli                                                  258
56. Sosyal Projeler 1                                                262
57. Sosyal Projeler 2                                                267
58. 
Sosyal Danışmanlık                                              272
59. 
Sürekli İyimserlik – Sürekli Karamsarlık                     277
60. Sosyal Fobi                                                       282
61. 
Sosyal Korku – Sosyal Yüreklilik                             286
62. 
Gençler, Sosyallik ve Üniversite                             291
63. 
Özürlüler Özünde Sosyaldirler                                297
64. 
Küreselleşme Paraya Dost Sosyale Düşman              302
65. 
Sosyal Sorumluluk                                               306
66. 
Sosyal Alandaki Kamu Kesiminde Değişme
      Gereksinimi                                                        311
67. Sosyalliği Savunmak                                            315     Sonsöz                                                                   319
Ek . Sosyal Sıfatlı Kavramlar                                       328 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir